Ubicació i contacte

Son Lledó

 

Servei d'Estadística i Qualitat Universitària 
Carretera de Valldemossa, km 7,5
Son Lledó, primer pis. Campus universitari
07122 Palma   

Podeu contactar per correu electrònic a
través d'aquest formulari de contacte,
o telefonant a qualsevol membre de l'equip
del SEQUA
.