Títols de màster oficials

En aquest apartat trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de màster verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

Arts i Humanitats

Filosofia (MFIL)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Filosofia Contemporània (MFIC).

Verificació: 11/12/2013. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/04/2014. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 29/09/2014

Llengua i Literatures Modernes (MLLM/MLL2)

Verificació: 01/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 22/01/2010. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 11/07/2013

Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió (MPAT)

Verificació: 13/05/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

Llengua i Literatures Catalanes: Coneixement i Anàlisi del Patrimoni Immaterial (MCAP)

Aquest màster substituirà el Màster Universitari en Llengua i Literatures Catalanes: Oralitat i Escriptura (MORE)

Verificació: 07/10/2014. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/06/2015.Resolució del Consell de Ministres

 

Ciències

Biotecnologia Aplicada (MBTA)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular (MBGC).

Verificació: 25/09/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 04/04/2014. Resolució del Consell de Ministres

Ciència i Tecnologia Química (MCTE)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química (MCTQ).

Verificació: 25/09/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 17/01/2014. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 06/02/2015

Ecologia Marina (MECM)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Ecologia Marina (MECO).

Verificació: 30/04/2015. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 29/01/2016. Resolució del Consell de Ministres

 

Física Avançada i Matemàtica Aplicada (MFMA)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Física (MFIS).

Verificació: 25/09/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 04/04/2014. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 06/06/2014

Física de Sistemes Complexos (MFSC/MFS2)

Verificació: 01/06/2012. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 23/11/2012. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació:16/05/2014

Microbiologia Avançada (MMAV)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Microbiologia Avançada (MMIC).

Verificació: 28/12/2012. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 20/09/2013. Resolució del Consell de Ministres

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (MNNP)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Nutrgenòmica i Nutrició Personalitzada (MNUT).

Verificació: 25/09/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 17/01/2014. Resolució del Consell de Ministres

Química Teòrica i Modelització Computacional (MQTM) (interuniversitari)

Verificació: 15/07/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 22/01/2010. Resolució del Consell de Ministres

Salut laboral (Prevenció de Riscos Laborals) (MSLA)

Verificació: 01/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 22/07/2011. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 07/11/2011

 

Ciències de la Salut

Investigació Biomèdica (MIBM)

Verificació: 20/07/2016. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 13/01/2017. Resolució del Consell de Ministres

 

Investigació en Salut i Qualitat de Vida (MSQV)

Verificació: 23/07/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 17/01/2014. Resolució del Consell de Ministres

Neurociències (MNEC)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Neurociències (MNEU).

Verificació: 25/09/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 17/01/2014. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 09/07/2014

Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (MNAH)

Aquest màster substituirà el Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (MNHU).

Verificació: 03/08/2015. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 29/01/2016. Resolució del Consell de Ministres

 

Psicologia General Sanitària (MPGS)

Verificació: 01/12/2014. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/06/2015. Resolució del Consell de Ministres

 

 

Ciències Socials i Jurídiques

Advocacia (MADV)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Pràctica Jurídica (MJUR).

Verificació: 28/12/2012. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 05/07/2013. Resolució del Consell de Ministres

Anàlisi de dades massives en economia i empresa (MADM)

Verificació: 23/10/2015. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 29/01/2016. Resolució del Consell de Ministres

 

Cognició i Evolució Humana (MCEV)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana (MCEH).

Verificació: 25/09/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 17/01/2014. Resolució del Consell de Ministres

Comptabilitat i Auditoria (MCAU)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Comptabilitat (MCOM).

Verificació: 19/09/2012. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 05/07/2013. Resolució del Consell de Ministres

Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació (METM)

Aquest màster substituirà el Màster Universitari en Economia del Turisme i del Medi Ambient (METU).

Verificació: 07/10/2014. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/06/2015. Resolució del Consell de Ministres

 

Educació Inclusiva (MEDI) (interuniversitari)

Verificació: 29/07/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 07/10/2014

Formació del Professorat (MFPR)

Verificació: 22/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 22/01/2010. Resolució del Consell de Ministres

Gestió, Organització i Economia de l'Empresa (MOBE) (interuniversitari)

Verificació: 05/10/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 22/12/2014

  • Memòria del títol oficial 
  • Informe d'avaluació del títol oficial
  • BOE del pla d'estudis

Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica (MGRH/MRH2)

Verificació: 29/07/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 27/06/2012

Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família (MISO)

Verificació: 29/07/2010. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere (MVIG/MVI2)

Verificació: 13/05/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 27/06/2012

Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció (MPIN)

Verificació: 30/06/2010. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 09/05/2012

Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement (MTED) (interuniversitari)

Aquest màster serà substituit pel Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement (interuniversitari), que està en procés de verificació. 

Verificació: 01/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 23/11/2012. Resolució del Consell de Ministres

  • Memòria del títol oficial 
  • Informe d'avaluació del títol oficial
  • BOE del pla d'estudis
 

Enginyeria i Arquitectura

Enginyeria Industrial (MEIN)

Verificació: 25/09/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 17/01/2014. Resolució del Consell de Ministres

Enginyeria Agronòmica (MEAG)

Verificació: 11/03/2015. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 29/01/2016. Resolució del Consell de Ministres