SGIQ Resultats

Arts i Humanitats 

Ciències 

Ciències de la Salut 

Ciències Socials i Jurídiques 

Enginyeria i Arquitectura 

Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents

Procés Document Data/Curs
Verificació Autorització d'impartició 26/10/2018
Verificació Informe final de verificació 30/05/2018
Verificació Memòria del títol oficial 18/12/2017