Escoltar

Estudis de doctorat. Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Arts i Humanitats 

Doctorat en Filologia i Filosofia

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria del títol oficial 01/10/2013

Ciències 

Doctorat en Biologia de les Plantes

Procés Document Data/Curs
Verificació Informe final de verificació 25/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 28/12/2012

Doctorat en Ecologia Marina

Procés Document Data/Curs
Verificació Informe final de verificació 25/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 28/12/2012

Doctorat en Física

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Memòria del títol oficial 28/05/2014

Ciències de la Salut 

Doctorat en Neurociències

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria del títol oficial 11/01/2015

Doctorat en Psicologia

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria del títol oficial 09/10/2014

Ciències Socials i Jurídiques 

Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Procés Document Data/Curs
Verificació Informe final de verificació 29/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 29/12/2012

Doctorat en Dret

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Informe final de verificació 25/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 30/12/2012

Doctorat en Economia Aplicada

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 08/01/2018
Verificació Memòria del títol oficial 30/12/2012

Doctorat en Educació

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Informe final de verificació 25/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 28/12/2012

Doctorat en Tecnologia Educativa

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria del títol oficial 06/07/2015
Verificació Informe final de verificació 25/07/2013

Enginyeria i Arquitectura 

Experimentals 

Humanitats 

Socials i Jurídiques