Escoltar

Informació per a la gestió de títols (VSA)

A continuació posam al vostre abast unes fitxes informatives de cada estudi amb la finalitat de facilitar-vos la gestió dels aspectes relacionats amb el processos de verificació, seguiment i acreditació.

En aquestes fitxes hi podeu consultar l’estat actual del títol en relació als diferents processos. De la mateixa manera, trobareu una planificació de les principals fites i accions que s’han de dur a terme els pròxims anys i, també, un assessorament a la CGQ en relació a les principals tasques que seria convenient portar a terme

 

Màster U. en Anàlisi en Dades Massives en Economia i Empresa

Màster U. en Advocacia

Màster U. en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals

Màster U. en Biotecnologia Aplicada

Màster U. en Llengua i Literatura Catalanes: C. A. C. del Pat. Immat.

Màster U. en Comptabilitat i Auditoria

Màster U. en Cognició i Evolució Humana

Màster U. en Ciència i Tecnologia Química

Màster U. en Direcció i Planificació del Turisme

Màster U. en Enginyeria Agronòmica

Màster U. en Ecologia Marina

Màster U. en Educació Inclusiva

Màster U. en Enginyeria Industrial

Màster U. en Enginyeria de Telecomunicació

Màster U. en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Màster U. en Economia del Turisme i Medi Ambient

Màster U. en Filosofia

Màster U. en Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Màster U. en Formació del Professorat

Màster U. en Física de Sistemes Complexos

Màster U. en Investigació Biomèdica

Màster U. en Enginyeria Informàtica

Màster U. en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Màster U. en Llengües i Literatures Modernes

Màster U. en Microbiologia Avançada

Màster U. en Nutrició i Alimentació Humana

Màster U. en Neurociències

Màster U. en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments

Màster U. en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Màster U. en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Màster U. en Psicologia General Sanitària

Màster U. en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Màster U. en Química Orgànica Experimental i Industrial

Màster U. en Química Teòrica i Modelització Computacional

Màster U. en Gestió de Recursos Humans.Intervenció Psicològica i Pedagògica

Màster U. en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Màster U. en Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Màster U. en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Màster U. en Tecnologies de la Informació

Màster U. en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere