Informació per a la gestió de títols (VSA)

A continuació posam al vostre abast unes fitxes informatives de cada estudi amb la finalitat de facilitar-vos la gestió dels aspectes relacionats amb el processos de verificació, seguiment i acreditació.

En aquestes fitxes hi podeu consultar l’estat actual del títol en relació als diferents processos. De la mateixa manera, trobareu una planificació de les principals fites i accions que s’han de dur a terme els pròxims anys i, també, un assessorament a la CGQ en relació a les principals tasques que seria convenient portar a terme