Informació per a la gestió de títols (VSA)

A continuació posam al vostre abast unes fitxes informatives de cada estudi amb la finalitat de facilitar-vos la gestió dels aspectes relacionats amb el processos de verificació, seguiment i acreditació.

En aquestes fitxes hi podeu consultar l’estat actual del títol en relació als diferents processos. De la mateixa manera, trobareu una planificació de les principals fites i accions que s’han de dur a terme els pròxims anys i, també, un assessorament a la CGQ en relació a les principals tasques que seria convenient portar a terme

 

Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva

Doctorat en Biologia de les Plantes

Doctorat en Cognició i Evolució Humana

Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

Doctorat en Dret

Doctorat en Economia Aplicada

Doctorat en Ecologia Marina

Doctorat en Educació

Doctorat en Enginyeria Electrònica

Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere

Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)

Doctorat en Filologia i Filosofia

Doctorat en Física

Doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia

Doctorat en Inv. Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença

Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica

Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments

Doctorat en Neurociències

Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Doctorat en Psicologia

Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional

Doctorat en Tecnologia Educativa

Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Doctorat en Turisme