Programa AUDIT

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-institucional/AUDIT

L’ANECA va desenvolupar el programa AUDIT a l’any 2007 en el marc de l’espai europeu d’educació superior i dels canvis legislatius que estableixen que les universitats han de comptar amb sistemes de garantia interna de qualitat.

El model d’avaluació d’AUDIT està alineat amb els Criteris i Directius per a l’Assegurament de la Qualitat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG).

El programa AUDIT consta de tres etapes diferenciades:

  1. Orientació a la universitat per dissenyar el seu SGIQ.
  2. Certificació del disseny.
  3. Certificació de la implantació del sistema SGIQ.

La UIB té una àmplia trajectòria en l’avaluació de les seves titulacions, ja que des de l’any 1996, mitjançant el Pla Nacional d’Avaluació de la Qualitat de les Universitats, el II Pla de Qualitat de les Universitats i el programa d’Avaluació institucional de l’ANECA i de l’AQUIB la UIB, ha avaluat la qualitat dels seus programes formatius incorporant-hi importants millores.

La UIB va participar des del seus inicis al programa AUDIT. L’Escola Universitària de Turisme, va obtenir el juliol de l’any 2009 la certificació positiva del seu disseny i posteriorment hi va participar el Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez que es va certificar el desembre de 2011. Tot i haver aconseguit les certificacions del disseny, per diverses raons la UIB ho va implementar parcialment.

A mesura que s’han anat produint canvis en l’entorn i la legislació, la UIB ha donat resposta a les necessitats detectades i a les noves exigències adaptant el seu SGIQ a les circumstàncies. En aquest sentit el model AUDIT es va renovar a l’any 2018, per tal d’adaptar-se a les noves directrius i exigències europees.

Des de final de l’any 2020, el SEQUA està treballant per adaptar el sistema de garantia intern de qualitat de la UIB, comú per a tots els centres propis, al model actual d’AUDIT, amb la finalitat d’obtenir la seva certificació.