Missió, visió i valors

Missió

Ser una institució pública d’ensenyament superior de la més alta qualitat en formació i recerca que contribueixi al benestar dels ciutadans de les nostres Illes, mitjançant la creació i la transmissió de coneixements i de valors, per a tota la comunitat universitària i la societat en general.

Visió

Entenem l’educació superior i la recerca com un bé públic; per tant, treballarem, en el si de la UIB, perquè la docència, la recerca, la cultura i la innovació tinguin un paper primordial per fer front als desafiaments socioeconòmics i tecnològics i facilitar la cohesió social, ambiental i demogràfica amb la vista posada en el futur de la nostra societat en el marc de l’Agenda 2030 (Objectius de desenvolupament sostenible. ODS).

Som conscients que assolir aquesta visió implica una transformació assenyada de la pròpia institució, per tant, és indispensable treballar de forma conjunta amb els grups d’interès (estudiants, professorat, personal d’administració i serveis, empreses, administració educativa, titulats, etc.), per poder donar respostes als reptes i als interrogants del futur.

Valors

Solidaritat, salut, sostenibilitat, diàleg, equitat, transparència, integritat, igualtat de gènere i tots els valors que dignifiquin la condició humana.

Objectius 2020-21

La nostra visió es concreta en els objectius següents:

 • Millorar de manera contínua la qualitat de la docència que oferim i treballar pel seu reconeixement nacional i internacional.
 • Superar amb èxit els processos d’avaluació de les titulacions oficials i redissenyar i implantar el sistema d’assegurament intern de la qualitat d’acord amb el model AUDIT 2018 de l’ANECA i els criteris i directrius europees de 2015 (ENQA).
 • Mantenir-nos en llocs capdavanters d’excel·lència en investigació.
 • Projectar la innovació i la transferència del coneixement a la societat i a la seva economia real.
 • Potenciar la internacionalització de l’activitat universitària.
 • Fer un plantejament de futur i de transformació de la institució per complir la seva missió i visió atenent les circumstàncies derivades de la COVID-19.
 • Oferir una projecció cultural i una Universitat oberta a totes les Illes, com a institució amb vocació universal, però alhora arrelada al territori i compromesa amb la nostra llengua i cultura.
 • Fomentar el sentiment de pertinença i la participació de la comunitat universitària i d’altres grups d’interès.
 • Treballar per millorar les condicions laborals de les persones que treballen a la Universitat.
 • Reafirmar el compromís amb la igualtat entre homes i dones amb el II Pla d’igualtat, 2019-2021.
 • Fomentar l’equitat, la transparència i la integritat acadèmica.

Aprovat per: Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears