Escoltar

La UIB en el quadrienni 2016-2019

Són moltes les evidències que demostren que la UIB està situada en llocs capdavanters (https://www.uib.es/es/recerca/ranquings/), entre les universitats espanyoles, en qualitat docent i de productivitat en recerca. Hem arribat a aquesta situació gràcies a l’esforç de tots, i també és responsabilitat de tots mantenir-nos-hi. Pensem que això és el millor llegat per al progrés intel·lectual en coneixements culturals, científics i tècnics per als ciutadans del futur.

Missió i visió

La UIB és una institució pública que presta el servei d’educació superior mitjançant la docència, l’estudi i la investigació. Amb la creació i transmissió de coneixement, contribueix al benestar dels ciutadans de les Illes Balears, tenint molt present el compromís amb valors com la solidaritat, la integritat i la igualtat.

La visió de la institució és avançar cap a la més alta qualitat en formació i recerca.

Eixos

L’acció del govern de la UIB es basa fonamentalment en els següents:

  • Millorar constantment l’activitat docent de qualitat.
  • Obtenir el reconeixement internacional de la qualitat de les nostres titulacions (segells EUR-ACE i EUR-INF).
  • Mantenir-nos en llocs capdavanters d’excel·lència en investigació.
  • Projectar la innovació i la transferència del coneixement a la societat i particularment a l’economia real.
  • Potenciar, encara més, la internacionalització de l’activitat universitària.
  • Oferir una projecció cultural i social a l’abast de totes les illes, com a institució amb vocació universal però alhora arrelada al territori i compromesa amb la nostra llengua i cultura.