Processos de suport

PS.1
Captació i selecció

PDI
PAS

PS.2
Avaluació, promoció, reconeixement i incentius

Descripció

PS.3
Formació

Descripció

PDI

PAS

 

PS.4
Gestió dels recursos materials

Descripció

PS.5
Gestió de serveis

 

PS.6
Recollida i mesurament de resultats

Descripció

PS.7
Gestió i queixes

Descripció

PS.8
Disseny, manteniment i millora del SGIQ

Descripció

PS.9
Gestió documental

Descripció