Processos clau o d'execució

PC.1
Captació d’estudiants

 

Descripció del procés

PC.2
Accés i admissió d’estudiants

Descripció del procés:

Grau

Màster

Doctorat

PC.3
Matrícula

Descripció del procés:

Grau

Màster

Doctorat

PC.4
Tutoria, orientació i suport a l’estudiant

 

Descripció del procés

PC.5
Programa d’acollida

 

Descripció del procés

PC.6
Desenvolupament, ensenyament i avaluació de l’aprenentatge

Descripció del procés:

Grau

Màster

Doctorat

PC.7
Formació integral

 

Descripció del procés

PC.8
Suport a l’estudiant per millorar l’aprenentatge

 

Descripció del procés

PC.9
Pràctiques externes

Descripció del procés:

Grau

Màster

PC.10
Orientació professional

 

Descripció del procés

PC.11
Mobilitat

 

Descripció del procés

PC.12
Expedició del títol

 

Descripció del procés