Escoltar

Formulario de inscripción X Jornadas UTCs

IMPORTANTE: Adjuntar en este formulario el justificante de ingreso

Nombre completo:      DNI: 

Universidad:      CIF:    

Dirección de la universidad (con Código Postal):  

Cargo:    Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

¿Asistirá al almuerzo del día 10 de mayo?   No

¿Tiene alguna intolerancia o requiere alguna necesidad alimentaria? Sí  No

¿Cuál?  

¿Tiene alguna necesidad específica de accesibilidad? (movilidad reducida, usuario/a en silla de ruedas, participa con asistente personal, etc.)  Sí  No

¿Cuál?  

Adjunte el justificante de ingreso aquí
El documento no puede superar los 5 MB

 

Esborra camps =  Borrar campos

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l?activitat de tractament habilitat a l?efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d?aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es . També disposa del dret a reclamar davant l'Autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per la qual van ser recollides.