Escoltar

Centre d'estudis de postgrau

La missió del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB és centralitzar i coordinar l’oferta formativa dels estudis de postgrau i la seva gestió acadèmica i administrativa, facilitant així l’adaptació progressiva de la UIB a les directrius de l’espai europeu d’educació superior.

Funcions

  • Respecte als programes i títols oficials de postgrau: la selecció inicial i la coordinació de les propostes presentades, la tramitació de les propostes seleccionades, la gestió acadèmica dels títols i cursos definitivament aprovats.
  • Respecte als títols propis de postgrau: incentivar i programar nous títols, seleccionar i tramitar les propostes presentades, aprovar la renovació dels títols ja existents, proposar al Consell de Direcció i al Consell de Govern l’aprovació dels nous títols, supervisar la gestió acadèmica i econòmica dels cursos efectuada per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i dels altres òrgans competents en la gestió dels cursos
  • Respecte als cursos i activitats de formació contínua: impulsar i fomentar la realització d'aquest tipus de cursos i activitats, seleccionar i tramitar les propostes presentades i supervisar-ne el desenvolupament.