Escoltar

Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ). Manual

El sistema de gestió de qualitat exigeix que es realitzin de forma cíclica les quatre passes del cicle de millora contínua, és a dir: planificar, actuar, avaluar i prendre decisions per avançar en el camí de l’excel·lència.

Els tres elements fonamentals del SGIQ, que conformen el manual de qualitat, són els següents:

El disseny del sistema de gestió dels títols té dos elements transversals, és a dir, dos aspectes que afecten a la totalitat: la participació dels grups d’interès, tant interns com externs, i la informació pública i la rendició de comptes.

En el gràfic adjunt podreu veureu les diferents fases del sistema de gestió que es succeeixen de forma cíclica: disseny, implantació i revisió i millora.

Un cop implantat el SGIQ a totes les titulacions de grau i màster, la fase de revisió i millora, acompanya tot el procés de desenvolupament del sistema. La recollida d’informació quantitativa i qualitativa, la seva anàlisi i l’actuació al respecte han de ser constants i contínues.

El gràfic següent recull els resultats esperats amb la implantació d’aquest model de gestió.