Qui som ?

Cap del servei

Nom Correu electrònic Telèfon Ubicació
Maria Jesús Mairata Creus mj.mairata@uib.es 971 17 2756 SEQUA. Son Lledó. 1r pis

Avaluació docent

Nom Correu electrònic Telèfon Ubicació
Catalina Vidal Verger catalina.vidal@uib.es 971 25 9735 SEQUA. Son Lledó. 1r pis
María Asunción Pou Puigserver maria.pou@uib.es 971 25 9725 SEQUA. Son Lledó. 1r pis

Gestió per objectius (Avaluació de l'acompliment)

Nom Correu electrònic Telèfon Ubicació
María Asunción Pou Puigserver maria.pou@uib.es 971 25 9725 SEQUA. Son Lledó. 1r pis

Sistema de Garantia Intern de Qualitat

Nom Correu electrònic Telèfon Ubicació
Maria Jesús Mairata Creus mj.mairata@uib.es 971 17 2756 SEQUA. Son Lledó. 1r pis
Catalina Vidal Verger catalina.vidal@uib.es 971 25 9735 SEQUA. Son Lledó. 1r pis