Escoltar

Comissió de garantia de qualitat del SEQUA

Composició Nominal

 • Maria Jesús Mairata Creus
  • Directora del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària
 • Miguel Ángel Moreno Giménez
  • Responsable de Qualitat
 • Catalina Vidal Verger
  •  
 • Jerònia Ramon Molinas
  •  

 

Normativa

ACORD EXECUTIU pel qual es crea la comissió de garantia de qualitat (CGQ) i es donen directrius per a la implantació d’un sistema de qualitat de la gestió