Comissió de garantia de qualitat del SEQUA

Composició Nominal

  • Maria Jesús Mairata Creus
    • Directora del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària
  • Catalina Vidal Verger
    • Responsable de Qualitat
  • María A. Pou Puigserver
 
  
  

Normativa

ACORD EXECUTIU pel qual es crea la comissió de garantia de qualitat (CGQ) i es donen directrius per a la implantació d’un sistema de qualitat de la gestió