Escoltar

Exposició pública i bústia de suggeriments de l'informe d'autoavaluació del procés d'acreditació de títols oficials

En el següent formulari podeu aportar els vostres suggeriments o comentaris de l'informe d'autoavaluació del Màster en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa fins al dia 14 de maig de 2019. Posteriorment, el resultat serà enviat al grup d'avaluadors experts per iniciar la fase d'avaluació durant la visita externa.

Us agraïm la vostra col·laboració.

Nom complet: 

Col·lectiu:  

Títol: 

Comentaris o suggeriments :

 

 

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.