Carta de serveis i compromís

1. Presentació

Dades generals

 • Denominació de l’òrgan prestador del servei
  • Servei d'Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA)
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Son Lledó. Campus universitari.
  • Carretera de Valldemossa, km 7.5
  • 07122 Palma
  • sequa@uib.es
  • Telèfono: 971 25 9706
 • Localització
 • Horaris d’atenció al públic
  • De dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores (excepte el mes d'agost)
 • Pàgina web 
 
Missió, visió i valors
 
Missió
 
La missió del SEQUA és contribuir i facilitar la millora contínua de la institució i el seu avanç cap a l’excel·lència, especialment, mitjançant l'avaluació i la planificació. De la mateixa manera proporciona als diferents grups d’interès, l’assessorament, la formació, les dades estadístiques, els indicadors, els informes i les eines més adients per possibilitar aquesta millora.
 
Visió
 
Volem ser una unitat capdavantera amb una clara vocació de servei que treballa per satisfer plenament les necessitats i expectatives actuals i futures dels seus grups d’interès. Aspiram a ser un model de referència en el si de la institució i a tenir una presència significativa en els àmbits autonòmic i estatal.
 
Valors
 • Lideratge.
 • Proactivitat, creativitat i innovació
 • Vocació de servei i aportació de valor afegit als usuaris
 • Transparència, ètica i responsabilitat social

 2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

Títols oficials:

Avaluació del professorat:
 

Avaluació del PAS i de les unitats i/o serveis:

Sistema de Garantia de Qualitat:

Realització d'estudis i informes:

Participació en diferents projectes i inicatives:

 • Via Universitària
 • Projecte de cooperació
 • Coordinació de les Unitats Tècniques de Qualitat de les universitats espanyoles
 • Realització d'estadístiques

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El SEQUA realitza diferents actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. El principal canal de participació existent és la bústia de la pàgina web del Servei.

4.  Mesures d'esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, la cap del servei, assumeix la responsabilitat d’informar l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

Data d'aprovació juliol de 2010
Primera revisió i actualització juliol de 2012
Segona revisió i actualització juliol de 2014
Propera revisió i actualització juliol de 2016
Propera revisió i actualització juliol de 2018
Propera revisió i actualització juliol de 2021
Propera revisió i actualització juliol de 2022