Escoltar

Carta de serveis i compromís


 

1. Presentació

Dades generals

 • Denominació de l’òrgan prestador del servei
  • Servei d'Estadística i Qualitat Universitària
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Son Lledó. Campus universitari.
  • Carretera de Valldemossa, km 7.5
  • 07122 Palma
  • sequa.qualitat@uib.es
  • Telèfono: 971 25 9725
 • Localització
  • mapa
 • Horaris d’atenció al públic
  • De dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores (excepte el mes d'agost)
 • Pàgina web 
  • http://sequa.uib.es/
 
Missió, visió i valors
 
Missió
 
La missió del SEQUA és contribuir i facilitar la millora contínua de la institució i el seu avanç cap a l’excel.lència, proporcionant als diferents grups d’interès l’assessorament, la formació, les dades estadístiques, els indicadors, els informes i les eines més adients.
 
Visió
 
Volem ser una unitat capdavantera amb una clara vocació de servei que treballa per satisfer plenament les necessitats i expectatives actuals i futures dels seus grups d’interès. Aspiram a ser un model de referència en el si de la institució i a tenir una presència significativa en els àmbits autonòmic i estatal.
 
Valors
 • Lideratge.
 • Proactivitat, creativitat i innovació.
 • Vocació de servei i aportació de valor afegit als usuaris.
 • Transparència, ètica i responsabilitat social.

 2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

Títols oficials:

Serveis i unitats:
 
Altres serveis:
 • Realització d'auditories
 • Producció d'estadístiques i informes
 • Formació, consultoria i assessorament (qualitat i estadística)

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El SEQUA té previstes diferents actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. Els principals canals de participació existents són els següents:

 • Queixes, suggeriments i felicitacions. La gestió i la revisió de queixes, suggeriments o felicitacions estan regulades al procés GER-QIS. Les persones interessades a presentar-ne ho poden fer per qualsevol dels canals següents:
  • Presencial, directament fent servir el formulari existent al Servei.
  • Mitjançant la bústia de suggeriments de la pàgina web del Servei, personalment o per via telefònica.

4.  Mesures d'esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, la cap del servei, assumeix la responsabilitat d’informar l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

Data d'aprovaciójuliol de 2010
Primera revisió i actualitzaciójuliol de 2012
Segona revisió i actualitzaciójuliol de 2014
Propera revisió i actualitzaciójuliol de 2016
Propera revisió i actualitzaciójuliol de 2018
Propera revisió i actualitzaciójuliol de 2021