Eines per a l'avaluació de dissenys d'avaluació

ANECA presenta una nova versió de les eines per a l’avaluació de dissenys. Les noves versions incorporen petits canvis i millores, si bé no afecten de forma substancial la seva filosofia ni el seu contingut.
 
En aquest document es recullen les diferents fases del procés d’avaluació, l’estructura i les funcions de les comissions d’avaluació, així com les diferents dimensions i els criteris que serviran de referent per a l’avaluació dels dissenys d’avaluació de l’activitat docent elaborats per les universitats.
 
Aquest document té com a finalitat facilitar la tasca d’avaluació dels avaluadors. Es presenten els aspectes que cal considerar en cada un dels criteris a l’hora d’avaluació dels dissenys.
 
Es tracta d’un document destinat a orientar els avaluadors en la seva tasca d’elaborar l’informe d’avaluació de dissenys.