Què és el Programa Docentia

El Programa Docentia de l'ANECA dóna suport a les universitats per tal que puguin dissenyar els seus mecanismes propis per valorar la qualitat de l’activitat docent del seu professorat, per afavorir  la millora d’aquesta activitat i el seu reconeixement.

Programa DOCENTIA