Escoltar

Via Universitària. Condicions d'aprenentatge, expectatives i retorn dels estudis universitaris

El passat dia 15 de maig, es va realitzar la presentació de resultats de l’informe Via Universitària (2017-2019): Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris, que va tenir lloc a la Universitat de Barcelona, en el qual hi participa la Universitat de les Illes Balears.

La segona edició del programa es duu a terme entre els anys 2017 i 2019 i ha enquestat a més de 40.000 estudiants de 20 universitats de la Xarxa Vives. L’estudi analitza les condicions de vida dels estudiants, les seves expectatives, trajectòries i la satisfacció que tenen amb la universitat, i hi han participat activament Rosa Isabel Rodríguez, vicerectora d’Estudiants (equip assessor) i Maria Jesús Mairata, directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (equip tècnic de qualitat del projecte).

Via Universitària és un dels projectes troncals del programa d’estudiants que desenvolupa la Xarxa Vives i ocupa un lloc destacat entre les 150 accions del pla d’actuació anual de la institució. La primera edició de l’enquesta, que es va impulsar amb la Fundació Jaume Bofill, es va presentar el 2016.

Podeu ampliar la informació mitjançant el següent ENLLAÇ

 
- Antonio Ariño Villarroya, catedràtic de Sociologia, Vicerector de cultura i igualtat de la Universitat de València i director d’ECoViPEU.
- Maria Jesus Mairata Creus, professora del departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària de la Universitat de les Illes Balears, membre del equip tècnic de qualitat de Via Universitària
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Data de publicació: 21/05/2019