Escoltar

Reunió del Fòrum de Qualitat a la UIB

Dimecres, 18 de setembre, a la sala del Rectorat s'ha reunit el Fòrum Institucional de Qualitat en el Sector Públic de les Illes Balears, convocat per la seva actual coordinadora, la senyora M. Jesús Mairata, directora del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària de la Universitat de les Illes Balears.

A la reunió hi han assistit representants de l'Ajuntament de Calvià, l'Ajuntament de Palma, la Delegació de Defensa, la Delegació Especial de l'Agència Tributària, la Direcció Provincial de la Tresoreria de la Seguretat Social i l'Autoritat Portuària.

El proper dia 18 d’octubre tindrà lloc a la UIB una Jornada sobre Gestió per Competències amb l’objectiu d’analitzar la normativa i la legislació vigent, i compartir experiències sobre la implantació de la gestió per competències a les administracions públiques de les Illes Balerars, a més de debatre el camí a seguir.

La raó de ser del Fòrum  és constituir un lloc de trobada per impulsar i coordinar la col·laboració entre les administracions públiques i els seus empleats en la cultura de la gestió excel·lent, i que serveixi com a catalitzador de la millora contínua en l'àmbit de les Illes Balears.

 

 

Data de l'esdeveniment: 01/10/2013

Data de publicació: 19/09/2013