Qüestionari d'opinió de l'alumnat de grau sobre la tasca docent (prorrogat fins dia 27 de maig)

Prorrogat fins dia 27 de maig

Gràcies a la teva opinió milloram.

Del 27 d'abril al 20 de maig de 2022 teniu disponible el qüestionari d'opinió de l'alumnat de grau sobre la tasca docent a UIBdigital.

Data de publicació: 29/04/2022