Procés de renovació de l’acreditació: exposició pública de l’informe d'autoavaluació del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

La legislació espanyola (Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre) estableix que periòdicament s'ha de renovar l'acreditació de les titulacions oficials universitàries, abans de sis anys en el cas de títols de grau (240 ECTS) i de doctorat i, en el cas de màster, abans de quatre anys.

Tal com estableix el procés, en la primera fase d’autoavaluació, la Universitat descriu i valora la situació del títol respecte als criteris i directrius establerts. El resultat és l'informe d'autoavaluació (IA), que serà posat en exposició pública.

En aquest cas posam al vostre abast l’informe resultant del  Màster Universitari en Psicologia General Sanitària  i un formulari on podeu aportar els vostres suggeriments o comentaris fins al dia 29 de maig de 2018. A partir d’aquí s’iniciarà la segona fase del procés, l’avaluació externa, amb la visita a la UIB del panel d’experts. Els avaluadors s'entrevistaran amb els diversos col·lectius de les titulacions implicades (personal docent i investigador, alumnes, personal d’administració i serveis, ocupadors, etc.).

Aquesta acreditació es fa mitjançant l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)

Data de publicació: 25/04/2018