Obert el termini de l'Avaluació dels Objectius 2020. PAS

L'avaluació de l'acompliment dels objectius planificats (2020),  presenta certa dificultat derivada de l’excepcionalitat d’un any caracteritzat per la pandèmia.

Per aquest motiu, no es penalitzen les accions que no s’han dut a terme o els objectius anul·lats sempre que es justifiquin adequadament.

El procés d’avaluació dels objectius de 2020 és el mateix que el de 2019.

A continuació s'ofereixen les passes que s'han de seguir:

a)    Puntuació individual del Bloc 2:

De manera individual s'ha d’emplenar el Document 7 versió 2020. D’aquesta manera s'obtindran les puntuacions del bloc 2A (a partir del Jira) i del bloc 2B.

Com sabeu, la puntuació individual obtinguda, del bloc 2A, pot ser validada pel cap o  modificada, de forma justificada, fins un màxim de 20 punts positius o negatius.

b)    Puntuació col·lectiva del Bloc 1:

El procediment a seguir en referència al bloc 1 és el mateix que el de l’any anterior.

Les unitats i els serveis han tingut la possibilitat de validar i/o complementar l’avaluació dels objectius planificats al JIRA amb les puntuacions derivades d'un objectiu comú «Adaptar-se als diferents escenaris originats per la COVID-19 (teletreball i/o treball presencial) per complir la missió del servei i continuar oferint un bon servei als usuaris». Els que així ho han fet, han seguit un procediment lleugerament diferent a l'habitual.

El termini finalitza el dia 4 de juny.

Data de publicació: 02/06/2021