Escoltar

La UIB participa en el pla pilot d'acreditació de títols oficials

La legislació espanyola estableix que les titulacions oficials universitàries han d'acreditar-se sis anys després de la seva verificació, en el cas dels graus, i quatre anys després, en el cas dels màsters. El procés d'acreditació consta de dues fases: autoavaluació i avaluació externa.

En aquest sentit, el passat 19 de desembre el director de l'ANECA va visitar la nostra universitat per presentar el programa ACREDITA i, el mateix dia, es va signar un conveni entre l'agència estatal i l'AQUIB.

La UIB participa actualment en el pla pilot d'acreditació de l'AQUIB, tot avaluant dues titulacions:
- Màster Universitari en Formació del Professorat
- Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica.

Una vegada acabada la fase d'autoavaluació, posam al vostre abast al peu d'aquesta notícia els documents generats. De la mateixa manera us volem informar que la visita dels avaluadors externs a la UIB tindrà lloc els dies 9 i 10 d'abril. Al llarg de dues jornades els avaluadors s'entrevistaran amb diversos col·lectius: equip directiu, alumnat, professorat, PAS, ocupadors, etc. Us convidam a assistir, si és del vostre interès, a l'audiència pública que tindrà lloc el dijous dia 10 d'abril de les 11.30 a les 12 hores a la sala de juntes de Cas Jai (campus universitari).

 

 

Data de l'esdeveniment: 07/04/2014

Data de publicació: 07/04/2014