III Trobada Institucional de Qualitat del Sector Públic de les Illes Balears

Lema: “Temps difícils, solucions innovadores”

Els dies 9 i 10 de novembre, en el marc de la XVI Setmana Europea de la Qualitat i l’Excel·lència, va tenir lloc la III Trobada Institucional de Qualitat del Sector Públic de les Illes Balears a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB, amb el lema “Temps difícils, solucions innovadores”.

Aquesta trobada la varen organitzar la Conselleria de Presidència, la Conselleria de Salut i Consum, la Conselleria d’Educació i Cultura, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, l’Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears, entitats públiques que formen part del Fòrum Institucional de Qualitat.

El Fòrum Institucional de Qualitat està format per catorze institucions públiques de les tres administracions (central, autonòmica i local) i té com a objectius principals promoure l’intercanvi d’experiències sobre qualitat entre les institucions, organitzar activitats que permetin millorar la gestió de forma continuada en cada institució i impulsar i difondre la cultura de qualitat i excel·lència entre tots els estaments socials. Es va constituir l’any 2005 i a dia d’avui hi pertanyen els següents organismes: Ajuntament de Calvià; Ajuntament de Palma; Consell de Mallorca; Consell Insular de Menorca; Conselleria de Comerç, Indústria i Energia; Conselleria d’Educació i Cultura; Conselleria de Presidència; Conselleria de Salut i Consum; Delegació de Defensa de les Illes Balears; Delegació del Govern; Delegació Especial de l’Agència Tributària a les Illes Balears; Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social; Gerència Regional del Cadastre a les Illes Balears del Ministeri d’Economia i Hisenda; i Universitat de les Illes Balears.

Les trobades anteriors es varen fer el novembre de 2005 i el desembre de 2008. Aquesta tercera trobada s’ha organitzat amb el lema “Temps difícils, solucions innovadores”, amb la finalitat de treballar sobre idees concretes i solucions aplicables.

La trobada es vertebrà en dos elements:

 • Uns premis a les bones pràctiques de gestió adreçats a les administracions públiques.
 • Conferències i taules rodones d’anàlisi dels reptes i les solucions als quals hem de fer front en aquest temps de recessió econòmica.

Les candidatures als premis es varen presentar mitjançant una fitxa. Les bones pràctiques exposades varen ser desenvolupades mitjançant la representació en un cartell o amb una defensa pública que va tenir lloc el dia 9 de novembre. Ambdues maneres de presentació varen ser objecte de premis autònoms. La puntuació dels premis, juntament amb la valoració de la fitxa, va comptabilitzar per al premi general.

Els jurats d’aquests premis estan formats per experts destacats en qualitat d’empreses privades que han estat premiades amb el Premi Balear d’Excel·lència en la Gestió, en concret Brújula, Intress, Newrest, Alcudiamar Puerto Turístico Deportivo, Penta Asesores i Clínica Juaneda. Això permet salvaguardar la seva independència en relació amb els organismes públics destinataris d’aquest reconeixement, el qual, materialment, consisteix en un guardó de vidre amb una Q de qualitat gravada.

Les conferències i taules rodones, obertes a qualsevol persona interessada en qualitat i excel·lència, es varen dur a terme el dia 10 de novembre, amb l’horari següent:

 • 8.45 – 9.15h: Recepció dels participants
 • 9.15 – 9.30h: Presentació de l’acte a càrrec de Begoña Morey, gerent de la UIB, i Fernando Monar, director general de Qualitat dels Serveis de la CAIB
 • 9.30 – 10.30h: Ponència de Carles Ramió: “Estrategias de innovación en administración pública”
 • 10.30 – 11h: Berenar
 • 11 – 14h: Sis grups de treball en paral·lel que varen desenvolupar la seva feina sempre amb la referència del lema de la trobada.
  • G.1 – Lideratge. Coordinadora: M. Jesús Mairata, cap del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària
  • G.2 – Estratègia. Coordinador: Àlex Bosch, cap de l’Oficina de Qualitat de la Conselleria de Salut i Consum
  • G.3 – Persones. Coordinador: Rafael Salaberri, adjunt al delegat especial de l’AEAT
  • G.4 – Recursos i aliances. Coordinadora: M. Jesús Espinosa, assessora tècnica de la Tresoreria General de la Seguretat Social
  • G.5 – Processos. Coordinador: Joan Antoni Sancho, cap del Servei de Qualitat de la Conselleria d’Educació i Cultura
  • G.6 – Resultats. Coordinador: Antoni Sureda, director insular d’Innovació del Consell de Mallorca. Coordinador adjunt: Fernando Monar, director general de Qualitat dels Serveis.
 • 14. – 16.30h: Dinar
 • 16.30 – 17.45h: Conclusions de les tasques de les taules (10 min per taula aprox.)
 • 17.45 – 18h: Resum de les activitats del FIQ (15 min aprox.)
 • 18 – 19h: Ple: debat sobre les conclusions de cada taula
 • 19 – 19.15h: Lliurament dels premis per part dels representants polítics del Govern presents al Fòrum Institucional de Qualitat: Elvira Badia Corbella, directora general de Planificació i Centres, i Àngel Pujol Rosselló, director gerent de l’ Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears.
 • Clausura de la Trobada:
  • Hble. Sr. Albert Moragues Gomila, conseller de Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • Magfca. Sra. Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears

Aquesta trobada ha contribuït a fer visible el coneixement col·lectiu i a col·laborar en el fet que aquest coneixement sigui aplicable a qualsevol entorn de la societat. Es tracta, en definitiva, de compartir experiències i casos pràctics per procurar aprofitar els casos d’èxit.
 

Data de l'esdeveniment: 19/11/2010

Data de publicació: 19/11/2010