Escoltar

Exposició pública del títol de grau de Direcció Hotelera Internacional

En compliment de l'Acord normatiu del dia 22 de novembre de 2011, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears, es procedeix a l'exposició pública de la proposta del pla d'estudis del grau de Direcció Hotelera Internacional.

Podeu presentar les al·legacions que considereu pertinents adreçades a <sequa@uib.es>, en el termini de vint dies a partir de la publicació d'aquest escrit.

Podeu consultar la proposta a l’enllaç següent: Grau de Direcció Hotelera Internacional i l'annex

Data de publicació: 13/02/2018