Escoltar

Exposició pública de l'autoinforme d'acreditació del Màster en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

La legislació espanyola (Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre) estableix que les titulacions universitàries han de renovar l'acreditació, en el cas de títols de grau (240 ECTS) i de doctorat abans de sis anys i, en el cas de màster, abans de quatre anys.

Tal com estableix el procés, en la primera fase d’autoavaluació, la Universitat descriu i valora la situació del títol respecte als criteris i directrius establerts. El resultat és l'informe d'autoavaluació (IA) que ara posam en exposició pública mitjançant el següent enllaç:

Tota la comunitat universitària pot aportar els seus suggeriments o comentaris a través del següent formulari fins el 14 de maig de 2019.

A partir d’aquí s’iniciarà la segona fase del procés, l’avaluació externa, amb la visita a la UIB del panel d’experts que s'entrevistarà amb els diversos col·lectius implicats (alumnat, titulats, PDI, PAS, ocupadors, etc.).

Servei d'Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA)

Data de publicació: 12/04/2019