Exposició pública de l'autoinforme d'acreditació del Màster en Patrimoni Cultural i del Màster en Llengues i Literatures modernes.

Termini: fins el 12 de febrer de 2019

La legislació espanyola (Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre) estableix que periòdicament s'ha de renovar l'acreditació de les titulacions oficials universitàries, abans de sis anys en el cas de títols de grau (240 ECTS) i de doctorat i, en el cas de màster, abans de quatre anys.

Tal com estableix el procés, en la primera fase d’avaluació, la Universitat descriu i valora la situació del títol respecte als criteris i directrius establerts. El resultat és l'informe d'autoavaluació (IA), que serà posat en exposició pública. En aquest cas posam al vostre abast l’informe resultant de les següents titulacions: Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió i del Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes. Les persones interessades podeu aportar els vostres suggeriments o comentaris a través del següent formulari fins el dia 12 de febrer de 2019. 

A partir d’aquí s’iniciarà la segona fase del procés, l’avaluació externa, amb la visita a la UIB del panel d’experts que s'entrevistarà amb els diversos col·lectius implicats (alumnat, titulats, PDI, PAS, ocupadors, etc.).

Aquesta acreditació es fa mitjançant l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)

 

Data de publicació: Mon Jan 14 10:43:00 CET 2019