Escoltar

El SEQUA ha participat en les IX Jornades de Reflexió i Debat de les Unitats de Qualitat de les Universitats Espanyoles

El SEQUA ha participat en les IX Jornades de Reflexió i Debat de les unitats de Qualitat de les Universitats Espanyoles que han tengut lloc a la Universitat de Saragossa els dies 7 i 8 de juny de 2018. Un lloc d'encontre dels responsables en matèria de qualitat d'universitats públiques i privades, on compartir experiències i presentar noves propostes que contribueixin a la promoció i millora continua de la qualitat de les Universitats Espanyoles.

En el nom de la UIB es presentaren tres bones pràctiques: 1. Millores en els processos de VMSA: eina de gestió interna i informació sobre inserció laboral; 2. Informació pública i transparència en la gestió de títols; 3. Avaluació de l'acompliment i de la qualitat del treball del PAS. Finalment, la directora del SEQUA, Mª. Jesús Mairata, juntament amb Fco. J. Monforte (Univ. de la Rioja) tancaren les Jornades amb la presentació "Balanç de 9 anys de Jornades de Reflexió i Debat de les Unitats tècniques" anunciant que la UIB serà l'organitzadora de la X Edició.

Podeu ampliar aquesta informació mitjançant el següent enllaç:
https://eventos.unizar.es/14213/detail/ix-jornadas-de-reflexion-y-debate-de-las-unidades-de-calidad-de-las-universidades-espanolas.html

Data de publicació: 14/06/2018