Escoltar

El Rector agraeix la participació de les persones implicades en el procés d'acreditació de 24 títols de grau i màster

El Rector de la UIB, Llorenç Huguet, en nom de la comunitat universitària, ha agraït la participació dels equips deganals, dels membres de les comissions de garantia de qualitat (CGQ) i del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària en els processos d’acreditació de 12 graus i 12 màsters, impulsats des de l’AQUIB i l’ANECA.

A l’acte intervingueren el doctor Llorenç Huguet, Rector; la senyora M. Jesús Mairata, directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària; el doctor Francisco López, degà de la Facultat de Dret; el doctor Antoni Amengual, degà de la Facultat de Ciències; la doctora Lorenza Carrasco, directora de l’Escola Politècnica Superior; la doctora Antònia Paniza, directora del Centre d’Estudis de Postgrau; i la senyora Antònia Fullana, Gerent de la UIB.

Arran de l’esforç realitzat, s’ha avançat en la millora de la qualitat de les 24 titulacions avaluades. Els informes d’autoavaluació i d’avaluació externa són eines valuoses per diagnosticar la realitat i deixar entreveure el camí de la millora.

Data de publicació: 04/04/2016