Escoltar

Aplicació de les enquestes d'opinió de l'alumnat sobre la tasca docent del professorat. Segon semestre

Del 5 al 19 de maig de 2020, es durà a terme l'aplicació del qüestionari sobre la tasca docent del professorat del segon semestre.

Arran de la situació de suspensió de la docència presencial, el qüestionari s’ha estructurat en dues parts, a més de les d’informació de l’estudiant i comentaris lliures: una primera de deu preguntes relacionades amb el període comprès entre l’inici del semestre i la suspensió de la docència presencial, i una segona de quatre preguntes relacionades amb el període comprès entre l’inici de la docència no presencial i el moment present.

Podeu veure el procediment mitjançant el següent enllaç.

Data de publicació: 05/05/2020