Via Universitària

El programa Via Universitària (https://www.vives.org/programes/estudiants/viauniversitaria-2/) contribueix a l’elaboració d’estudis sistemàtics, basats en dades i amb perspectiva comparada sobre les condicions de vida dels estudiants, les seves formes d’estudiar, la seva vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seves expectatives, valors i creences en relació a l’educació superior. Els objectius de Via Universitària són:

1. Crear una base sòlida de coneixement sobre la vida dels estudiants de les universitats de la Xarxa Vives.

2. Fomentar l’anàlisi i el debat que permetrà orientar propostes de millora en l’àmbit de la política universitària.

3. Bastir una aliança d’actors clau que sumi esforços en els temes fonamentals de l’àmbit universitari.

La UIB, a través del SEQUA, ha participat a les diferents edicions del programa.