Interrupció dels estudis de grau

La UIB ha mostrat, històricament, unes elevades taxes d’abandonament dels alumnes matriculats a estudis oficials de grau. La preocupació de la institució per aquest fet ha motivat l’execució d’aquest estudi biennal del que ja hem realitzat quatre edicions (2010-11, 2014-15, 2016-17, 2018-19).
 
Aquest estudi aprofundeix en l'anàlisi de l'alumnat que inicia estudis de grau però que, sense haver-los acabat, no es matricula durant 2 anys seguits.
 
La seva finalitat és contribuir a la presa de decisions per disminuir la taxa d'abandonament.
 
Els objectius que perseguim són:
 
1. Identificar el perfil de l'alumne que abandona:
   Descriure les variables demogràfiques de la població.
   Calcular les dades i indicadors de rendiment.
 
2. Conèixer els efectes, és a dir, el camí que segueixen els alumnes que han interromput els estudis.
 
3. Conèixer les causes d'interrupció dels estudis de l'alumnat que abandona completament els estudis.