Inserció Laboral

Uns dels indicadors de qualitat de la insitució universitària és l'obtenció de bons resultats relatius a la inserció laboral dels titulats. En aquest sentit, l'obtenció d'informació és imprescidible per millorar la qualitat de la formació que oferim i també per atendre les demandes dels diferents processos d’avaluació de les titulacions.

Per donar resposta a aquestes qüestions, la UIB, a través del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA), ha optat per obtenir aquesta informació per una doble via complementària:

  • Informes elaborats pel SEQUA a partir de les dades obtingudes mitjançant el conveni de col·laboració (signat el 5 de desembre de 2016) entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria de Treball, Comerç i Indústria), la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per a l’explotació de dades amb la finalitat de realitzar l’anàlisi quantitativa de la inserció laboral de la població universitària de la UIB. En trobareu la metodologia i els resultats als informes.
  • Enquesta d’inserció laboral i satisfacció dels titulats realitzada pel SEQUA (2019-20). En trobareu la metodologia i els resultats als informes que ha elaborat el SEQUA.