Coordinació Unitats Tècniques de Qualitat

La UIB va tenir la iniciativa d’organitzar, el febrer de 2010, per primera vegada una jornada que va reunir als vicerectors i als tècnics i experts en matèria de qualitat a unes jornades. A partir d’aquest moment, cada any es porten a terme a diferents universitats. La iniciativa a nivell nacional és coordinada pel SEQUA.

De la mateixa manera per commemorar el desè aniversari, el 9 i 10 de maig de 2019, van tenir lloc, a la seu universitària d’Eivissa i Formentera, les X Jornades de Reflexió i Debat de les unitats de qualitat de les universitats espanyoles.

L’objectiu d’aquests esdeveniments són els de debatre, compartir bones pràctiques, establir sinèrgies i fer un treball col·laboratiu entre les persones que treballen directament en la promoció i millora contínua de la qualitat en les Universitats Espanyoles.