El SEQUA té la missió de contribuir a facilitar el camí de la UIB cap a l'excel·lència, a la millora contínua de la docència i de la gestió, proporcionant als diferents grups d'interès l'assessorament, la formació, les dades, els indicadors, els informes i les eines més adients.