Títols de màster oficials

En aquest apartat trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de màster verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

Les descripcions següents us poden ajudar a entendre millor el contingut d'aquesta pàgina:

Verificació: data en la qual la Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d'Estudis del Consell d'Universitats verifica en sentit positiu el pla d'estudis. Data a partir de la qual comença a comptar el termini per a l'acreditació.

Alta inicial: data en la qual es dóna d'alta una titulació al Registre d'Universitats, Centres i Títols, que és la data en què el Consell de Ministres adopta l'Acord pel qual s'estableix el caràcter oficial del títol.

Modificació: data en la qual queda aprovada la modificació efectuada al pla d'estudis d'una titulació, que és la de l'informe favorable que emet l'agència avaluadora corresponent.

Memòria del títol oficial: document que recull tota la informació relativa al títol oficial.

Informe d’avaluació del títol oficial: informe que emet l’ANECA un cop avaluat el pla d’estudis, d’acord amb els criteris que recull el Protocol d’avaluació per a la verificació.

BOE del pla d’estudis: BOE en el qual es publica el pla d’estudis del títol oficial.

 

Per a més informació, podeu consultar la página web del Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Arts i Humanitats

Filosofia (MFIL)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Filosofia Contemporània (MFIC).

Verificació: 11/12/2013. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/04/2014. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació (correcció): 29/09/2014

Gestió Cultural (MGCU) (interuniversitari)

Verificació: 22/02/2010. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

Llengua i Literatures Catalanes: Oralitat i Escriptura (MORE)

Aquest màster serà substituit pel Màster Universitari en Llengua i Literatures Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica de Patrimoni Inmaterial, que està en procés de verificació.

Verificació: 01/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 30/07/2010. Resolució del Consell de Ministres

Llengua i Literatures Modernes (MLLM/MLL2)

Verificació: 01/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 22/01/2010. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 11/07/2013

Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió (MPAT)

Verificació: 13/05/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

 

Ciències

Biotecnologia Aplicada (MBTA)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular (MBGC).

Verificació: 25/09/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 04/04/2014. Resolució del Consell de Ministres

Ciència i Tecnologia Química (MCTE)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química (MCTQ).

Verificació: 25/09/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 17/01/2014. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació (correcció): 06/02/2015

Ecologia Marina

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Ecologia Marina (MECO).

Verificació: 30/04/2015. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: en tràmit. Resolució del Consell de Ministres

Física Avançada i Matemàtica Aplicada (MFMA)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Física (MFIS).

Verificació: 25/09/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 04/04/2014. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació (correcció): 06/06/2014

Física de Sistemes Complexos (MFSC/MFS2)

Verificació: 01/06/2012. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 23/11/2012. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació:16/05/2014

Microbiologia Avançada (MMAV)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Microbiologia Avançada (MMIC).

Verificació: 28/12/2012. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 20/09/2013. Resolució del Consell de Ministres

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (MNNP)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Nutrgenòmica i Nutrició Personalitzada (MNUT).

Verificació: 25/09/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 17/01/2014. Resolució del Consell de Ministres

Química Orgànica Experimental i Industrial (MQOE/MQO2) (interuniversitari)

Verificació: 29/07/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 07/10/2011. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 01/06/2012

Química Teòrica i Modelització Computacional (MQTM) (interuniversitari)

Verificació: 15/07/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 22/01/2010. Resolució del Consell de Ministres

Salut laboral (Prevenció de Riscos Laborals) (MSLA)

Verificació: 01/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 22/07/2011. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 07/11/2011

 

Ciències de la Salut

Investigació en Salut i Qualitat de Vida (MSQV)

Verificació: 23/07/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 17/01/2014. Resolució del Consell de Ministres

Neurociències (MNEC)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Neurociències (MNEU).

Verificació: 25/09/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 17/01/2014. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació (correcció): 09/07/2014

Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (MNHU)

Aquest màster serà substituit pel Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments, que està en procés de verificació. 

Verificació: 01/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

 

Ciències Socials i Jurídiques

Advocacia (MADV)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Pràctica Jurídica (MJUR).

Verificació: 28/12/2012. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 05/07/2013. Resolució del Consell de Ministres

Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals (MAPL)

Aquest màster serà substituit pel Màster Universitari en Recursos Hídrics i Territori en Àrees Turístiques, que està en procés de verificació.

Verificació: 01/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 22/01/2010. Resolució del Consell de Ministres

Cognició i Evolució Humana (MCEV)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana (MCEH).

Verificació: 25/09/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 17/01/2014. Resolució del Consell de Ministres

Comptabilitat i Auditoria (MCAU)

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Comptabilitat (MCOM).

Verificació: 19/09/2012. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 05/07/2013. Resolució del Consell de Ministres

Direcció i Planificació del Turisme (MDPT)

Aquest màster serà substituit pel Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme.

Verificació: 13/05/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

Economia del Turisme i del Medi Ambient (METU)

Aquest màster serà substituit pel Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitorització i Avaluació, que està en procés de verificació. 

Verificació: 13/05/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

Educació Inclusiva (MEDI) (interuniversitari)

Verificació: 29/07/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 07/10/2014

 • Memòria del títol oficial 
 • Informe d'avaluació del títol oficial
 • BOE del pla d'estudis

Formació del Professorat (MFPR)

Verificació: 22/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 22/01/2010. Resolució del Consell de Ministres

Gestió, Organització i Economia de l'Empresa (MOBE) (interuniversitari)

Verificació: 05/10/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 22/12/2014

 • Memòria del títol oficial 
 • Informe d'avaluació del títol oficial
 • BOE del pla d'estudis

Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica (MGRH/MRH2)

Verificació: 29/07/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 27/06/2012

Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família (MISO)

Verificació: 29/07/2010. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere (MVIG/MVI2)

Verificació: 13/05/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 27/06/2012

Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció (MPIN)

Verificació: 30/06/2010. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 09/05/2012

Relacions Euromediterrànies (MREM) (interuniversitari)

Verificació: 26/07/2011. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 05/07/2013. Resolució del Consell de Ministres

 • Memòria del títol oficial 
 • Informe d'avaluació del títol oficial
 • BOE del pla d'estudis

Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement (MTED) (interuniversitari)

Aquest màster serà substituit pel Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement (interuniversitari), que està en procés de verificació. 

Verificació: 01/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 23/11/2012. Resolució del Consell de Ministres

 • Memòria del títol oficial 
 • Informe d'avaluació del títol oficial
 • BOE del pla d'estudis
 

Enginyeria i Arquitectura

Enginyeria Industrial

Verificació: 25/09/2013. Resolució del Consell d'Universitats. Més informació: RUCT

Alta inicial: 17/01/2014. Resolució del Consell de Ministres

Tecnologies de la Informació (MTIN)

Aquest màster serà substituit pel Màster Universitari en Enginyeria Informàtica.

Verificació: 07/05/2010. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

 

Màsters en procés de verificació

Llengua i Literatures Catalanes: Coneixement i Anàlisi del Patrimoni Immaterial (MCAP)

Aquest màster substituirà el Màster Universitari en Llengua i Literatures Catalanes: Oralitat i Escriptura (MORE)

Verificació: 07/10/2014. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: Resolució del Consell de Ministres (pendent RUCT)

Ecologia Marina

Aquest màster extingeix el Màster Universitari en Ecologia Marina (MECO).

Verificació: 30/04/2015. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: en tràmit. Resolució del Consell de Ministres

Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments

Aquest màster substituirà el Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (MNHU).

Verificació: en tràmit

Alta inicial: en tràmit

 • Memòria del títol oficial 
 • Informe d'avaluació del títol oficial
 • BOE del pla d'estudis

Psicologia General Sanitària

Verificació: en tràmit

Alta inicial: en tràmit

Recursos Hídrics i Territori en Àrees Turístiques

Aquest màster substituirà el Màster Universitari en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals.

Exposició pública de la proposta d'implantació del Màster Universitari en Recursos Hídrics i Territori en Àrees Turístiques

Com a continuació del procediment, en compliment de l'article 30.3 de l'Acord normatiu 10040/2011, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears, es procedeix a l'exposició pública de la proposta presentada del dia 10 de febrer fins al dia 4 de març de 2015.
 
Les al·legacions o els suggeriments s'han de fer arribar al registre del Centre d'Estudis de Postgrau en un termini màxim de 20 dies hàbils des del dia de l’exposició pública.
 
Per aclariments o consultes us podeu adreçar al Centre d'Estudis de Postgrau: <postgrau@uib.es>.

Direcció i Planificació del Turisme (interuniversitari)

Aquest màster substituirà el Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme (MDPT).

Verificació: 07/10/2014. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: en tràmit

Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació (METM)

Aquest màster substituirà el Màster Universitari en Economia del Turisme i del Medi Ambient (METU).

Verificació: en tràmit. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: en tràmit 

Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement (MTEE) (interuniversitari)

Aquest màster substituirà el Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement (MTED) (interuniversitari).

Verificació: 28/12/2012. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 17/01/2014. Resolució del Consell de Ministres

 • Memòria del títol oficial 
 • Informe d'avaluació del títol oficial
 • BOE del pla d'estudis 

Enginyeria Agronòmica

Verificació: en tràmit

Alta inicial: en tràmit

 • Memòria del títol oficial 
 • Informe d'avaluació del títol oficial
 • BOE del pla d'estudis

Enginyeria de Telecomunicació

Verificació: en tràmit. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: en tràmit. Resolució del Consell de Ministres

Enginyeria Informàtica (MINF)

Verificació: en tràmit. Resolució del Consell d'Universitats (07/10/2014)

Alta inicial: en tràmit. Resolució del Consell de Ministres

 

Màsters extingits o en procés d'extinció

Filosofia Contemporània (MFIC)

Aquest màster s'ha extingit. El màster que el substitueix és el Màster Universitari en Filosofia.

 

Verificació: 01/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

Denominació: Màster en Filosofia Contemporània

Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies (MBPM)

Aquest màster s'ha extingit. El màster que el substitueix és el Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada.

 

Verificació: 13/05/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular (MBGC)

Aquest màster s'ha extingit. El màster que el substitueix és el Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada.

 

Verificació: 01/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

Ciència i Tecnologia Química (MCTQ)

Aquest màster s'ha extingit. El màster que el substitueix és el Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química.

 

Verificació: 05/10/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 22/01/2010. Resolució del Consell de Ministres

Ecologia Marina (MECO)

Aquest màster serà substituit pel Màster Universitari en Ecologia Marina, que està en procés de verificació.

 

Verificació: 13/05/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

Física (MFIS)

Aquest màster s'ha extingit. El màster que el substitueix és el Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada.

 

Verificació: 01/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

Microbiologia Avançada (MMIC) (interuniversitari)

Aquest màster s'ha extingit. El màster que el substitueix és el Màster Universitari en Microbiologia Avançada, verificat el 19/09/2012.

 

Verificació: 06/07/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

 • Memòria del títol oficial 
 • Informe d'avaluació del títol oficial
 • BOE del pla d'estudis

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (MNUT)

Verificació: 13/05/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

Neurociències (MNEU)

Aquest màster s'ha extingit. El màster que el substitueix és el Màster Universitari en Neurociències.

 

Verificació: 01/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 22/01/2010. Resolució del Consell de Ministres

Cognició i Evolució Humana (MCEH)

Aquest màster s'ha extingit. El màster que el substitueix és el Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana.

 

Verificació: 01/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

Comptabilitat (MCOM)

Verificació: 15/07/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 22/01/2010. Resolució del Consell de Ministres

Pràctica Jurídica (MJUR)

Aquest màster s'ha extingit. El màster que el substitueix és el Màster Universitari en Advocacia.

 

Verificació: 15/07/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 22/01/2010. Resolució del Consell de Ministres

Tecnologia de la Informació i les Comunicacions (MTIC)

Aquest màster s'ha extingit. El màster que el substitueix és el Màster Universitari en Tecnologies de la Informació.

 

Verificació: 13/05/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

 • Memòria del títol oficial 
 • Informe d'avaluació del títol oficial
 • BOE del pla d'estudis