Títols de grau oficials

En aquest apartat trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de grau verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

Les descripcions següents us poden ajudar a entendre millor el contingut d'aquesta pàgina:

Verificació: data en la qual la Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d'Estudis del Consell d'Universitats verifica en sentit positiu el pla d'estudis. Data a partir de la qual comença a comptar el termini per a l'acreditació.

Alta inicial: data en la qual es dóna d'alta una titulació al Registre d'Universitats, Centres i Títols, que és la data en què el Consell de Ministres adopta l'Acord pel qual s'estableix el caràcter oficial del títol.

Modificació: data en la qual queda aprovada la modificació efectuada al pla d'estudis d'una titulació, que és la de l'informe favorable que emet l'agència avaluadora corresponent.

Memòria del títol oficial: document que recull tota la informació relativa al títol oficial.

Informe d’avaluació del títol oficial: informe que emet l’ANECA un cop avaluat el pla d’estudis, d’acord amb els criteris que recull el Protocol d’avaluació per a la verificació.

BOE del pla d’estudis: BOE en el qual es publica el pla d’estudis del títol oficial.

 

Per a més informació, podeu consultar la página web del Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Arts i Humanitats

Estudis Anglesos

Filosofia

Història

Història de l'Art

Llengua i Literatura Catalanes

Llengua i Literatura Espanyoles

 

Ciències de la salut

Infermeria

Fisioteràpia

Psicologia

Medicina

Odontologia

Verificació: 22/03/2017. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial:03/01/2017.

 

Ciències Socials i Jurídiques

Administració i Direcció d' Empreses

Economia

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Social

Dret

Geografia

Pedagogia

Verificació: 13/05/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 04/09/2009. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 27/01/2012

Segona modificació: 28/09/2012

Tercera modificació: 04/01/2016

Protocol i Organització d'Esdeveniments

 Verificació: 03/08/2015. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 23/06/2015. Resolució del Consell de Ministres

 

Relacions Laborals

Treball Social

Turisme

Verificació: 22/06/2009. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 30/10/2009. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 19/12/2011

Segona modificació: 18/09/2012

Tercera modificació: 06/02/2015

 

Enginyeria i Arquitectura

Edificació

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Verificació: 03/05/2010. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 01/10/2010. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificiació: 12/11/2013

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Telemàtica

Verificació: 30/06/2010. Resolució del Consell d'Universitats

Alta inicial: 12/11/2010. Resolució del Consell de Ministres

Primera modificació: 25/01/2012

Segona modificació: 30/07/2013

Matemàtiques