Verificació de títols oficials de grau, màster i doctorat

imatge verificaEl programa VERIFICA de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) avalua les propostes de plans d'estudi de títols dissenyats d'acord amb l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Des del SEQUA es dóna suport i assessorament tècnic al professorat de la UIB a l’hora de dissenyar o modificar títols oficials de grau, màster i doctorat per a la seva verificació o modificació.

Títols verificats i en procés de verificació

Graus oficials

Màsters oficials