Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

El sistema de garantia intern de qualitat (SGIQ) exigeix la creació de les diferents comissions de garantia de qualitat (CGQ) (òrgan col·legiat) responsables de gestionar, coordinar i realitzar el seguiment de la qualitat dels títols oficials de la UIB i el nomenament del responsable de qualitat (òrgan unipersonal) de cada títol oficial.

Normativa

Composició de les CGQ dels títols oficials de la UIB

Arts i Humanitats 

Grau d'Estudis Anglesos

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Neus Ribot Ferriol

Grau de Filosofia

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Elena Serra Cabrer

Grau d'Història

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Cristina Núñez Frau

 

Grau d'Història de l'Art

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Gregorio Aloy Fullana

 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Maria del Mar Umbert Seguí

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Marta Segura Alcarria

Ciències 

Grau de Biologia

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnes
 • Valero Andreu Matillas

Grau de Bioquímica

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Albert Xamena Ferrà (alumne titular)
 • Sara Tur Gràcia (alumne suplent)

 

Grau de Física

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Lluís Florit Binimelis (alumne titular)
 • Josep Fiol Femenia (alumne suplent)

Grau de Química

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Xavier García Llinás (alumne titular)
 • Jordi Mayol Ribot (alumne suplent)

Ciències de la Salut 

Grau de Fisioteràpia

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Caterina Agnès Munar
 • Nuria María García

Grau d'Odontologia (ADEMA)

Responsable de Qualitat
 • Pendent
Personal Docent i Investigador
 • Pendent
Personal d'Administració i Serveis
 • Pendent
Alumne
 • Pendent

Grau d'Infermeria

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Carles Martorell

Grau de Medicina

Responsable de qualitat
Personal docent i investigador
Personal d'administració i serveis
Alumne
 • Pendent

Grau de Psicologia

Responsable de Qualitat
Alumne
 • Josep Roman Juan
 • Miquel Puigserver Ferrer

Ciències Socials i Jurídiques 

Grau d'Administració d'Empreses

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnes
 • Andrés Roig
 • Laura Carolina Serrano

 

Grau de Dret

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnes
 • Sra. Deborah de Oliveira
 • Sr. Ares Fernández (amb veu i sense vot)

Grau d'Economia

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnes
 • Auba Morey
 • Marta Nadal Amengual

Grau d'Educació Infantil

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Aina Estrades Bauzá
 • Carme Rosselló Rosselló

 

Grau d'Educació Primària

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnes
 • Silvia Rovira

Grau d'Educació Social en línia

Responsables de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnes
 • Aina Bonet
 • Albert Cabellos

Grau de Geografia

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Miquel Galmés Riera

Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (Centre ads. Felipe Moreno)

Composició nominal

Responsable de Qualitat
 • Mª del Mar Perelló
Personal Docent i Investigador
 • Luciana Melo
 • Margarita Aguiló
Personal d'Administració i Serveis
 • Francisca Quirós
Alumne
 • Carolina Ordóñez

Grau de Pedagogia

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Isabel Torres Ferrer

Grau de Relacions Laborals

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Sra. Irene Verd

Grau de Treball Social

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Maria Iciar Font Ortigosa

 

Grau de Turisme

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Narek Davtyan

Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
 • Juana Capó Guardiola
 • María del Mar Perelló
Alumne
 • Julio Andrés

Enginyeria i Arquitectura 

Grau d'Edificació

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • David Gómez Risco

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Ana Pedrosa Gálvez

Grau d'Enginyeria Telemàtica

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Gabriel Barceló Soteras

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Francisco Ariza Gómez

Grau d'Enginyeria Informàtica

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnes
 • Yolanda Alemany Ruiz

 

Grau de Matemàtiques

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Margalida Salom Ramis

 

Plans d'estudi a extingir

Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Aina Estrades Bauzá
 • Carme Rosselló Rosselló

 

Grau d'Educació Primària (Pla 2009)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnes
 • Silvia Rovira

Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnes
 • Yolanda Alemany Ruiz

 

Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Caterina Agnès Munar
 • Nuria María García

Grau d'Història de l'Art (Pla 2009)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Gregorio Aloy Fullana

 

Grau d'Infermeria (Pla 2009)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Carles Martorell

Grau de Pedagogia (Pla 2009)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumne
 • Isabel Torres Ferrer

En procés de desadscripció