Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

El sistema de garantia intern de qualitat (SGIQ) exigeix la creació de les diferents comissions de garantia de qualitat (CGQ) (òrgan col·legiat) responsables de gestionar, coordinar i realitzar el seguiment de la qualitat dels títols oficials de la UIB i el nomenament del responsable de qualitat (òrgan unipersonal) de cada títol oficial.

Normativa

Composició de les CGQ dels títols oficials de la UIB