Botar al contingut
 Qui som
Faci clic a la imatge per obtenir el text
*
(*) Els camps marcats s鏮 obligatoris

 

En compliment del que disposa la Llei Org跣ica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades de car趓ter personal, us informam que les dades recollides seran incloses en un o m廥 fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals 廥 gestionar la vostra sol損icitud. Les dades sol損icitades s鏮 necess跫ies per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB 廥 la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'acc廥, rectificaci, cancel損aci i oposici quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adre蓷r per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenci del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.

Google+ UIB