Botar al contingut
 Formulari de contacte: Miguel 聲gel Moreno Gim幯ez
Faci clic a la imatge per obtenir el text
*
(*) Els camps marcats s鏮 obligatoris

 

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecci de les persones f疄iques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci d'aquestes dades, us informam que les dades recollides seran incloses en un o m廥 fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals 廥 gestionar la vostra sol- licitud. Les dades sol- licitades s鏮 necess跫ies per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB 廥 la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'acc廥, rectificaci, cancel- laci, oposici, supressi, portabilitat i limitaci del tractament quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adre蓷r per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenci de la delegada de protecci de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.

Google+ UIB