Carta de serveis i compromís


 

 
 

1. Presentació

Dades generals

 • Denominació de l’òrgan prestador del servei
  • Servei d'Estadística i Qualitat Universitària
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Son Lledó. Campus universitari.
  • Carretera de Valldemossa, km 7.5
  • 07122 Palma
  • sequa.qualitat@uib.es
  • Telèfono: 971 25 9725
  • Fax:  971 17 3069
 • Localització
  • mapa
 • Horaris d’atenció al públic
  • De dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores (excepte el mes d'agost)
 • Pàgina web 
  • http://sequa.uib.es/
 
Missió, visió i valors
 
Missió
 
La missió del SEQUA és contribuir i facilitar la millora contínua de la institució i el seu avanç cap a l’excel.lència, proporcionant als diferents grups d’interès l’assessorament, la formació, les dades estadístiques, els indicadors, els informes i les eines més adients.
 
Visió
 
Volem ser una unitat capdavantera amb una clara vocació de servei que treballa per satisfer plenament les necessitats i expectatives actuals i futures dels seus grups d’interès. Aspiram a ser un model de referència en el si de la institució i a tenir una presència significativa en els àmbits autonòmic i estatal.
 
Valors
 • Lideratge.
 • Proactivitat, creativitat i innovació.
 • Vocació de servei i aportació de valor afegit als usuaris.
 • Transparència, ètica i responsabilitat social.

 

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

Realització d'auditories

Avaluació Docent

Producció d'estadístiques i informes:

 • Avaluació peròdica de la satisfacció i detecció de necessitats dels grups d'interès
  • Grau
   • Perfil i satisfacció dels alumnes de nou ingrés (grau)
   • Satisfacció dels alumnes amb el seu programa formatiu
   • Estudis d'abandonament
   • Estudis de resultats: seguiment, rendiment i progrés
   • Satisfacció dels professors amb el seu programa formatiu
   • Satisfacció del PAS
   • Estudi d'Inserció Laboral
  • Postgrau
   • Satisfacció dels alumnes amb el seu programa formatiu
   • Satisfacció dels professors amb el seu programa formatiu
   • Satisfacció del PAS
   • Estudi d'Inserció Laboral

 

Formació, consultoria i assessorament (qualitat i estadística)

 

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El SEQUA té previstes diferentes actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries. Els principals canals de participació existents són els següents:
 • Queixes, suggeriments i felicitacions. La gestió i la revisió de queixes, suggeriments o felicitacions estan regulades al procés GER-QIS. Les persones interessades a presentar-ne ho poden fer per qualsevol dels canals següents:
  • Presencial, directament fent servir el formulari existent al Servei.
  • Mitjançant la bústia de suggeriments de la pàgina web del Servei.
 • Atenció personalitzada de la cap del Servei amb una petició prèvia en línia (mj.mairata@uib.es) o per telèfon (971 17 2756).

4.  Mesures d'esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, la cap del servei, assumeix la responsabilitat d’informar l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

 • Data d'aprovació
  • juliol de 2010
 • Primera revisió i actualització
  • juliol de 2012
 • Segona revisió i actualització  juliol de 2014
 • Propera revisió i actualització
  • juliol de 2016