Ratificació dels informes anuals de seguiment i avaluació dels títols oficials

El vicerector de Títols, Xavier Varona, i la directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA), M. Jesús Mairata, han presentat l’informe anual de seguiment i avaluació dels graus, màsters i doctorats oficials i s’han revisat les novetats del sistema de garantia intern de qualitat de la UIB. 

La Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB), màxim òrgan en matèria de qualitat de la Universitat i integrat per diferents grups d’interès interns i externs (Consell Social, graduats, alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, etc.), ha ratificat els informes abans de lliurar-los a a l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).

Data de l'esdeveniment: 23/03/2018

Data de publicació: Mon Mar 26 12:29:00 CEST 2018