Agraïment del Rector a les persones implicades en el procés d'acreditació

El Rector de la UIB, Llorenç Huguet, en nom de la comunitat universitària, ha agraït la participació dels equips deganals, de l’equip directiu del Centre d’Estudis de Postgrau, dels directors dels màsters i dels membres de les comissions de garantia de qualitat (CGQ) dels graus i màsters oficials que, actualment, estan en diferents fases del procés d’acreditació.

A l’acte hi han intervingut la senyora Paula Ramis d’Ayreflor, directora de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB); la senyora M. Jesús Mairata, directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA); i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la UIB.

 

 

ENLLAÇ A LA NOTÍCIA

Data de publicació: Thu Mar 30 12:33:00 CEST 2017